Home

Twee keer voordeel
als u nu meedoet ...

Eigenlijk hoeft niemand meer overtuigd te worden van het nut van goed isoleren en/of zelf energie opwekken met zonnepanelen. Maar vaak hebben we het zo druk dat het er maar niet van komt om het echt op te pakken.

Het burenproject Slim Deventer geeft u een goede reden nu tot actie over te gaan. Nu meedoen levert u namelijk twee aanzienlijke prijsvoordelen op: 1) samen inkopen geeft flinke groepskortingen, tot wel 30% en 2) de provincie geeft subsidie op isoleren. Deze subsidie kan oplopen tot € 900,-!

In bovenstaande tabel treft u richtprijzen aan van de 3 populairste maatregelen. Aangegeven wordt wat de maatregel kost als u deze in uw eentje laat uitvoeren (of zelf uitvoert), wat de prijs wordt als u de maatregel samen met 20 anderen neemt en wat u uiteindelijk betaalt na aftrek van de provinciale premie. Overtuigd?

Op de pagina van uw wijk (Oudegoedstraat of Diepenveen) treft u een overzicht aan van het aantal buren dat al offerte heeft aangevraagd voor verschillende maatregelen. Daar ziet u ook wat het effect is op de prijs als er nog meer buren meedoen ..